cultura comunal innovadora

Se sap que a Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà, des del segle VI acollia eremites i que, posteriorment, va ser important per la Catalunya que s’esforçava per néixer a l’entorn d’abadies i castells: ho confirma la primera donació a l’abat Sinaldus, l’any 898.

Guifré el Pilós en va ser un dels benefactors.

A la consagració de l’actual església, molt carolíngia l’any 983, hi va assistir el nen Oliva que esdevingué l’abat de Ripoll.

Sant Llorenç va ser remodelat en els segles XI i XII i va comptar amb vida monàstica decreixent fins el 1836, any en que morí l’últim monjo, Martí Gironella.

cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora