cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània

Alguns monestirs conserven encara l’encant del silenci i la voluntat tossuda per compartir sentit per a la vida-en-comú i personal.

Una multitud ho ensuma i aprecia.

Sant Llorenç ho és al Berguedà.

És encara el gran desconegut.

vídeo
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
vídeo
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània
cultura comunal innovadora
al nord del futur el monestir que va veure néixer el país ara proposa cultura contemporània